1. Yabancı mahkeme kararların Türkiye‘ de tanınması ve tenfizi ne demektir? Nasıl olur?
2. Yabancıların Türkiye’ de gayrimenkul edinmeleri nasıl olur? Sınırlamalar var mıdır?
3. Türk vatandaşlığı nasıl kazanılır? Oturma izni/ Çalışma izni nasıl kazanılır?
4. Yabancıların Türkiye’ de miras hakları nasıl düzenlenmiştir?
5. Türkiye’ de yabancılar şirket kurabilir mi? Nasıl? Devlet yardımı sağlanıyor mu?
6. Borç ilişkileri nasıl düzenlenir? Yabancı alacaklı Türk borçlusundan alacağına nasıl kavuşur? Yabancı borçludan alacak nasıl tahsil edilecek?
7. Türk ile yabancı kişinin evlenmesi ve boşanması kurumu nasıl işler?
8. Türk alternatif çözüm yolları (tahkim, arabuluculuk, vs)yurtdışında da geçerlilik kazanır mı? Yabancı AÇY Türkiye ‘de geçerli midir?
9. Yabancı mahkeme kararların icrası nasıl gerçekleşir?
10. Yabancılar yönünden İş davaları nasıl yürütülür? İşçiler yeterince korunuyor mu? Yabancı işçiler sendika kurabilir veya üye olabilir mi?
11. Yabancı markaların Türkiye ‘ de sicile kaydedilmesi kurumu nasıl işler?
12. Acentelerin yabancın şirketlerle anlaşması nasıl sağlanır?