1. Yabancı mahkeme kararların Türkiye‘ de tanınması ve tenfizi ne demektir? Nasıl olur?


Yabancı mahkemede verilen kararın Türkiye’ de de sonuç doğurabilmesi için tanınması ve tenfizi gerekmektedir. Tanıma, yabancı mahkemenin verdiği kararın Türkiye’ deki yerel mahkemece tanınmasıdır. Yani, yerel mahkeme yabancı kararı tanır ve aynen uygulanmasına yönelik hüküm kurar. Tenfiz, tanıma işleminin ardından ortaya çıkan hükmün devlet gücü ile icra edilmesidir.

Tanıma ve tenfiz davası açmak öncellikle yurtdışında yabancı mahkemenin kararı kesinleşmiş olması gerekmektedir. Ardından bu kararı onaylatıp (Apostille)tercümesi gerekmektedir. Bu işler de tamamlandıktan sonra dava açılabilecektir.

Tenfiz’ i ön ve asli şartlar olmak üzere ayırmak mümkün olup her iki grubun içinde yer alan şartaların gerçekleşmiş olması gerekmektedir; Buna göre: Ön şartlar: Yabancı mahkeme kararın olması, davanın bir hukuk davası olması ve ülke hukukuna göre kesinleşmiş olması gerekmektedir. Asli şartlar olarak: Devletler arası karşılıklı işlem şartın olması, yetki şartı, kararın kamu düzenine aykırı olmaması ve davalının savunma hakkına riayet edilmiş olması şartları aranmaktadır. Şartları taşıyan davalar, Türk mahkemelerce yabancı kararın tenfizine karar verir ve sonucunda ülke içinde sonuç doğurması mümkün hale gelir.