2. Yabancıların Türkiye’ de gayrimenkul edinmeleri nasıl olur? Sınırlamalar var mıdır?


 2012 yılında yapılan kanun değişikliğiyle yabancı uyruklu kişilerin “karşılıklı işlem şartı” aranmaksızın ülkemizde taşınmaz edinebilirler. Söz konusu değişiklikle beraber 183 ülke vatandaşlarına Türkiye’ de taşınmaz edinme hakkı tanınmıştır. 

Bununla ilgili kanuni sınırlamalar aşağıdaki gibidir:


1- Yabancı uyruklu kişiler en fazla 30 hektar (300 dönüm)taşınmaz mal edinebilirler. Bu rakam Bakanlar Kurulu kararıyla 60 hektara çıkartılabilir.
2- Askeri yasak bölgelerde taşınmaz edinilemez ve kiralanamaz.
3- Taşınmazın konumu itibariyle ilçe yüz ölçümünün %10’unu aşamamaktadır.