3. Türk vatandaşlığı nasıl kazanılır? Oturma izni/ Çalışma izni nasıl kazanılır?


 Türk vatandaşlığı doğumla veya sonradan kazanılabilir. Doğumla kazanılma da Türk ana veya babadan olmak yeterlidir. Sonradan kazanılma da yetkili makam kararıyla, evlat edinme yoluyla veya seçme hakkını kullanarak vatandaşlığı kazanmak mümkündür. Yetkili makamın kararı gerekli olduğu durumlar; genel olarak kazanılması, istisnai olarak kazanılması, yeniden kazanılması ve evlenme yoluyla kazanılmasının şartları gerçekleşmiş olması sonucunda yetkili makam vatandaşlığın kazanılmasına karar verebilir. Ayrıca evlat edinerek Türk vatandaşlığını sonradan kazanılması mümkündür. Son olarak seçme hakkın kullanılması yolu denilen, ana veya babanın zorunlulukları veya keyfiyetleri neticesinde Türk vatandaşlığını kaybetmiş olan çocuklar ergin olmalarından itibaren üç yıl içinde Türk vatandaşlığın kazanılması için başvurabilirler.