4. Yabancıların Türkiye’ de miras hakları nasıl düzenlenmiştir?


Yabancıların miras hakları Milletler arası özel hukukunda düzenlenmiş olup, kural olarak miras, ölenin milli hukukuna tabidir. Yalnız mirasın açılması, iktisabı ve taksimine –yani usuli işlemlere- ilişkin konularda terekenin (miras malların) bulunduğu yer hukuku uygulanacaktır. Fakat istisna olarak Türkiye’ de bulunan taşınmazlarla ilgili talep ve işlemlerde Türk hukuku uygulanmaktadır. Taşınırlar için ise yine genel kural olan ölenin milli hukukuna tabidir.