5. Türkiye’ de yabancılar şirket kurabilir mi? Nasıl? Devlet yardımı sağlanıyor mu?


Doğrudan yabancı yatırımlar hakkındaki kanuna göre, artık Türkiye’ de şirket kurmak isteyen her yabancı kişi Türk vatandaşları gibi eşit şartlarla şirket kurabilir, şube açabilir, yatırım yapabilir vs. Bunun için şirket ana sözleşmesinin hazırlanması ve imzalanması, azami sermayenin yatırılması ve son olarak Ticaret sicilne kayıt ve ilam ile şirket resmi olarak kurulmuş olacaktır.

 

Ayrıca şirket kurarken de Devletin birçok konularda desteği mevcuttur. Gerek kredi olanakları, projeyle ilgili destekler, eğitim, Ar-Ge ve inovasyon gerekse pazarlama desteği (yabancı uyruklu girişimcilere de dahil) sunulmaktadır.