6. Borç ilişkileri nasıl düzenlenir? Yabancı alacaklı Türk borçlusundan alacağına nasıl kavuşur? Yabancı borçludan alacak nasıl tahsil edilecek?


Yabancı alacaklının Türkiye’ de ikamet eden Türk borçlusuna karşı icra takibinde bulunabilir. Bunun için Türk kanunlarında öngörülmüş olan teminat yatırmak zorundadır. Muhtemel takip ve dava işleri ve haksız çıkması durumunda karşı tarafın zararını ödemek adına teminat yatırılması zorunludur. Bunun yatırılması ardından yabancı kişiler Türkiye’ de icra takibi başlatarak alacağına kavuşması mümkün hale getirilmiştir.

Yurtdışındaki borçluya karşı takip buna nazaran daha zor olup öncelikle Türk alacaklı, alacaklı olduğunu yerel mahkemelerce hükme bağladıktan sonra borçlunun ikamet ettiği yer mahkemelerce tenfiz ettirmesi gerekmektedir. Ardından icrası mümkün kılınacaktır.