7. Türk ile yabancı kişinin evlenmesi ve boşanması kurumu nasıl işler?


Evlenmenin şekli, mutlak anlamda yapıldığı yer hukukuna tabi tutulmaktadır. Buna göre, evlenme niyetinde olan farklı vatandaş kişiler nerede evleneceklerse ora hukukuna tabi olup, o ülke evlenme şartlarını yerine getireceklerdir. Örnek verilmesi gerekirse, bir Türk ile Alman vatandaşı kişiler Almanya’ da evlenmek istiyorlarsa oradaki şartlara göre evlenme akdini gerçekleştirebilirler.

 

Boşanma kurumunda ise, kanunumuz Türk vatandaşların kişisel hallerine ilişkin Türk mahkemelerine özel yetki tanımıştır. Buna göre, örneğimizi devam ettirmek olacaksak; Almanya’ da evlenen Türk ve Alman vatandaşı çiftimiz eğer Almanya’ da boşanma davası açmamış veya açamamış olurlarsa Türk mahkemelerden boşanma talebinde bulunabilirler.