8. Türk alternatif çözüm yolları (tahkim, arabuluculuk, vs)yurtdışında da geçerlilik kazanır mı? Yabancı AÇY Türkiye ‘de geçerli midir?


Devletimizin taraf olduğu New York Sözleşmesi ve kanunumuzun 61. maddesine gereğince, akit devletin Hakem kararları tenfiz edilebilir ve ülke içinde sonuç doğurabilir. Aynı şekilde Sözleme gereğince Türk Hakem kararların yine sözleşmeye taraf olan ülke mahkemelerce tenfizi mümkün kılınmıştır.