10. Yabancılar yönünden İş davaları nasıl yürütülür? İşçiler yeterince korunuyor mu? Yabancı işçiler sendika kurabilir veya üye olabilir mi?


Usulüne uygun olarak alınan çalışma iznine sahip yabancı işçilerin eşitlik ilkesi gereği Türk işçilerinden farksızın  iş kanunumuza ve uluslararası sözleşmelere tabi olmaktadırlar.
Özellikle taraf olduğumuz sözleşmeler yabancı ülkede istihdam eden çalışanlar için eşitlik ve köle yasağına değinerek bu kişilerin korunmasına önem vermiş, Türk hukukunca da bu ilkeler kabul edilmiştir. Buna göre zayıf taraf olan işçiler, Hukuk Devleti gereğince kanun ve sözleşme çerçevesi belirlenmiş ve uygulanarak bu tarafı koruma altına almıştır. 
Yabancı işçilerin sendikaya üye olabilmesi de yeni sendika kurabilmesi de mümkündür. Eski kanuna göre yabancı işçiler sendika kuramazken, artık kurma hakkına da sahip olmuşlardır.