11. Yabancı markaların Türkiye ‘ de sicile kaydedilmesi kurumu nasıl işler?


 

Yabancı markaların tıpkı Türk markalarında olduğu gibi “TÜRKPATENT” e kaydedilmesi gerekmektedir. 
Kanunla sağlanan korumadan;


a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları,
b) Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşim yeri olan veya sınai ya da ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler,
c) Paris Sözleşmesi veya 15/4/1994 tarihli Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması hükümleri dâhilinde başvuru hakkına sahip kişiler,
d) Karşılıklılık ilkesi uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere sınai mülkiyet hakkı koruması sağlayan devletlerin uyruğundaki kişiler, yararlanır.

 


Bu kişiler markalarını tescil ettirmek için TÜRKPATENTe başvurmaları gerekmektedir.
Başvurunun kabulü halinde kanunun sağladığı korumalardan –Türk veya Yabancı fark etmeksizin, yukarıda sayılan kişilerden olmak yeterlidir- yararlanılır.