12. Acentelerin yabancın şirketlerle anlaşması nasıl sağlanır?


Acenteler Türk Ticaret kanununda düzenlenmiştir. Acentenin, tacirden bağımsız olması; acentelik ilişkisinin yazılı ya da sözlü, örtülü veya açık bir sözleşmeye dayanması; ticari bir işletmeyi ilgilendiren sözleşmelerde aracılık veya bu sözleşmeleri tacir nam ve hesabına imza etmesi; bunu kendisine tanınmış bir yer veya bölge içinde yapması, faaliyetin süreklilik arz etmesi ve bu faaliyetin meslek edinilmesi unsurlarını taşıyarak tanımlanmıştır.

Yabancı şirketlerin Türk Acenteleriyle anlaşması sözleşme hürriyeti gereği, kendi iradeleriyle gerçekleşmektedir ve kanunen yabancı şirketlerin acenteliği yapılması yasaklanmamıştır. Buna göre Türk acenteler yabancı şirketler nam ve hesabına sözleşmeye aracılık edebilir veya doğrudan bu sözleşmeleri imzalayabilmektedir.

Kendi aralarındaki anlaşma için Milletler arası özel Hukukun “Sözleşmeden Doğan Borç İlişkisine Uygulanacak Hukuk” kuralından bahisle şirket ile acentenin arasındaki uyuşmazlıkları ve iş ve işlemler için uygulamak istedikleri hukuku kendileri tayin edebilmektedirler. Ayrıca Yetki Sözleşmesi dahi yapılabilmektedir.